01

Om Fonden

Bagger-Sørensen Fonden blev stiftet den 5. oktober 1984 på det daværende DANDYs fødselsdag. De første legater blev uddelt året efter på fabrikant Erik Bagger-Sørensens fødselsdag den 24. marts 1985.

Erik Bagger-Sørensen var 2. generation i Bagger-Sørensen familien. Hans far Holger Sørensen stiftede i 1915 Vejle Caramel- og Tabletfabrik, som senere blev til DANDY.

Fonden hed oprindeligt DANDY Fonden men da Bagger-Sørensen familien i 2002 solgte hovedparten af aktiviteterne i DANDY skiftede Fonden navn til Bagger-Sørensen Fonden. Indtil 2013 var 3. generation Holger Bagger-Sørensen formand for Fonden.

Siden har sønnerne Steen og Claus Bagger-Sørensen bestridt formandsposten og nye sygdomsområder har fået fondens bevågenhed.

I 2020 gik Bagger-Sørensen Fonden over til at være en erhvervsdrivende fond med en ny uddelingspolitik men med den oprindelige fundats, som begunstiger de samme sygdomsområder, som hidtil.

Bagger-Sørensen domicil

02

Bestyrelse

Formand - Claus Bagger-Sørensen

Claus Bagger-Sørensen

Ikke uafhængigt medlem

Formand. Født 1973.
Født medlem i henhold til vedtægterne. Indtrådt i 1992.

Andre ledelseshverv:
Formand, næstformand eller bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Bagger-Sørensen koncernen. Desuden direktør i egne selskaber.

Steen Bagger-Sørensen

Steen Bagger-Sørensen

Ikke uafhængigt medlem

Næstformand. Født 1970.
Født medlem i henhold til vedtægterne. Indtrådt i 1992.

Andre ledelseshverv:
Formand, næstformand eller bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Bagger-Sørensen koncernen. Desuden direktør i egne selskaber samt bestyrelsesmedlem i Silkisif Aktieselskab, Assens Tobaksfabrik Aktieselskab, Alex Gundersen Tobacco Company Aktieselskab og Alex Gundersen Assens ApS.

Allan Flyvbjerg

Allan Flyvbjerg

Uafhængigt medlem

Født 1959
Valgt af bestyrelsen i 2020

Andre ledelseshverv:
Bestyrelsesformand for the Danish Diabetes Academy and Endocrine Academy (DDEA) og bestyrelsesmedlem i the European Association for the Study of Diabetes (EASD).
Allan Flyvbjergs særlige kompetencer er inden for forskning i og behandling af medicinske sygdomme.

Erik G. Hansen

Erik G. Hansen

Ikke uafhængigt medlem

Født 1952.
Valgt af bestyrelsen i 2009.

Andre ledelseshverv:
Formand i Polaris Management A/S, næstformand i Lauritzen Fonden, bestyrelsesmedlem i Lesanco ApS, SAGA Private Equity ApS og Wide Invest ApS. Desuden direktør eller bestyrelsesmedlem i egne selskaber. Erik G. Hansens særlige kompetencer er inden for finansiel strategi og risikostyring.

Torben Brøgger

Torben Brøgger

Ikke uafhængigt medlem

Født 1960.
Udpeget af advokatrådet i 1997.

Andre ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem i Conrad og Sophus Fuglsangs Fond, bestyrelsesformand i DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S m.fl., bestyrelsesmedlem i Bagger-Sørensen Real Estate A/S, bestyrelsesmedlem i M+ Invest A/S samt direktør eller bestyrelsesmedlem i egne selskaber. Torben Brøggers særlige kompetencer er inden for det juridiske og fondsretlige.

Hans-Henrik Eriksen

Hans-Henrik Eriksen

Direktør

Født 1960.
Valgt af bestyrelsen i 2012.

Andre ledelseshverv:
Direktør eller bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Bagger-Sørensen koncernen. Desuden bestyrelsesmedlem i SP Group A/S, Michael Limb Holding Ltd. og Jabami ApS samt bestyrelsesformand eller -medlem i Vissing Fonden og tilknyttede selskaber.
Hans Henrik Eriksens særlige kompetencer er inden for fast ejendom og finansielle investeringer.

Ulla Bagger-Sørensen

Ulla Bagger Sørensen

Ikke uafhængigt medlem

Født 1968.
Udpeget af familien. Indtrådt i 2012.

Koncept- og udviklingschef i Bagger-Sørensen koncernen.

Helle Stjernholm Bagger-Sørensen

Foto på vej

Ikke uafhængigt medlem

Født 1972.
Udpeget af familien. Indtrådt i 2012.

Peter Rossing

Peter Rossing

Uafhængigt medlem
Født i 1965
Valgt af bestyrelsen i 2023

Forskningsleder, professor og overlæge på Steno Diabetes Center Copenhagen og medlem af Diabetesrådet og Diabetesforeningens forskningsudvalg.

03

Ledelse

Hans-Henrik Eriksen

Hans-Henrik Eriksen

Direktør

Født 1960.
Valgt af bestyrelsen i 2012.

Andre ledelseshverv:
Direktør eller bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Bagger-Sørensen koncernen. Desuden bestyrelsesmedlem i SP Group A/S, Michael Limb Holding Ltd. og Jabami ApS samt bestyrelsesformand eller -medlem i Vissing Fonden og tilknyttede selskaber.
Hans Henrik Eriksens særlige kompetencer er inden for fast ejendom og finansielle investeringer.

04

Årsrapport

Her kan du finde Bagger-Sørensen Fondens seneste årsrapport.

Årsrapport 2022

05

Vedtægter

Vedtægt for Bagger-Sørensen Fonden. CVR-nr. 10192676.

Vedtægter

06

God fondsledelse

Her finder du Bagger-Sørensen Fondens stillingtagen til ”Anbefalinger for god fondsledelse”.