01

Uddelinger

Bagger-Sørensen Fonden blev stiftet den 5. oktober 1984 på det daværende DANDYs fødselsdag. De første legater blev uddelt året efter på fabrikant Erik Bagger-Sørensens fødselsdag den 24. marts 1985.

Erik Bagger-Sørensen var 2. generation i Bagger-Sørensen familien. Hans far Holger Sørensen stiftede i 1915 Vejle Caramel- og Tabletfabrik, som senere blev til DANDY.

Fonden hed oprindeligt DANDY Fonden men da Bagger-Sørensen familien i 2002 solgte hovedparten af aktiviteterne i DANDY skiftede Fonden navn til Bagger-Sørensen Fonden. Indtil 2013 var 3. generation Holger Bagger-Sørensen formand for Fonden.

Siden har sønnerne Steen og Claus Bagger-Sørensen bestridt formandsposten og nye sygdomsområder har fået fondens bevågenhed.
I 2020 gik Bagger-Sørensen Fonden over til at være en erhvervsdrivende fond med en ny uddelingspolitik men med den oprindelige fundats, som begunstiger de samme sygdomsområder, som hidtil.

Bagger-Sørensen domicil

02

Bagger-Sørensen Prisen

2023: Anders Børglum

Professor Anders Børglum fra Health – Aarhus University modtog den 13. september 2023 Bagger-Sørensen Prisen 2023 på 1 mio. kr.

Han hædres for en banebrydende, original, systematisk og internationalt højt anerkendt forskning indenfor autisme.

Anders Børglum er en passioneret og vedholdende forsker, der i over 25 år har forsket i den genetiske baggrund for autisme og relaterede tilstande. Han er en pioner i den danske autismeforskning og har bidraget til en bedre forståelse og behandling af denne komplekse tilstand.
Gennem årerne har han stået i spidsen for flere forskningsgennembrud i kortlægningen af arvelige årsager til autisme og den betydelige genetiske sammenhæng mellem autisme og andre udviklingsforstyrrelser og psykiatriske sygdomme.

Hans bidrag, der går videre end blot videnskabelige resultater, har derudover været med til at nuancere og afstigmatisere diagnosen, samtidig med at han har arbejdet for at udbrede forståelsen i samfundet.

Anders, der er uddannet læge i 1991 og tog sin ph.d. i 1996 ved Aarhus Universitet, er i dag professor i medicinsk genetik ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet.

Han er forskningskoordinator indenfor personlig medicin og leder af Center for Genomics and Personalized Medicin, Aaarhus Genome-Data Center samt formand for fakultetets interdisciplinære forskningsnetværk Personalised Medicinemed næsten 200 forskere. Internationalt står Anders i spidsen for Autism Spectrum Disorder Workgroup of the Psychiatric Geneomics Consortium med mere end 800 forskere fra 26 lande.
Anders Børglum er i dag en internationalt anerkendt topforsker indenfor sit felt.

2022: Erik A. Richter

Erik A. Richter

Professor Erik A. Richter fra Københavns Universitet – University of Copenhagen modtog Bagger-Sørensen Prisen 2022 på 1 million kroner den 30. august 2022.

Erik Richter har i sit mangeårige forskerliv arbejdet på at påvise de mange gunstige effekter af motion.

Erik hædres fordi, at han siden 1979 har ydet en banebrydende, original, systematisk og internationalt højt anerkendt forskning. En forskning, der har bidraget til en forståelse af, hvordan skeletmuskulaturens metabolisme er reguleret af fysisk aktivitet og specielt, hvordan fysisk aktivitet påvirker kroppens insulinfølsomhed.

Han har beskrevet, hvad det er, der sker i kroppens muskler, som gør at motion beskytter – mod såvel forstadierne til type 2-diabetes – som selve sygdommen.

Og han var faktisk den allerførste i verden, der netop beskrev, hvordan fysisk aktivitet er i stand til at øge kroppens insulinfølsomhed. Et banebrydende fund, som er af stor relevans i dag som grundlag for anbefalingen af fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af diabetes, især type 2 diabetes.

Vi ønsker Erik Richter stort tillykke med prisen og kan konstatere, at der (stadig) ikke er nogen god undskyldning: Motion ER godt – det er hermed videnskabeligt bevist!

2021: Jette Lautrup Frederiksen

Jette Lautrup Frederiksen

Jette Lautrup Frederiksen er overlæge, professor, dr. med. på Neurologisk Afdeling, Rigshospitalet og Glostrup Hospital og er en af verdens førende forskningsledere inden for synsnervebetændelse og sklerose. Hun har igennem sin 35 års karriere som læge og forsker opbygget Klinik for Synsnervebetændelse og Sklerose på Rigshospitalet og Glostrup Hospital; et center som i dag er centralt placeret i international udforskning af, hvorledes sklerose opstår, og hvorvidt sygdommen kan behandles mere effektivt eller forebygges.

2020: Karsten Buschard

Karsten Buschard

Professor Karsten Buschard får Bagger-Sørensen Prisen 2020 på 1 mio. kr. for sin forskning i diabetes. Han er en af Danmarks fremmeste diabetesforskere og har i mange år ydet væsentlige bidrag til forståelse af udviklingen og forebyggelsen af type 1 diabetes.

2019: Morten Dornonville la Cour

Morten Dornonville la Cour

Professor Morten la Cour, Øjenklinikken på Rigshospitalet, modtager hædersprisen som anerkendelse af en mangeårig fremragende indsats som øjenforsker og øjenkirurg. Prismodtageren anses for at være blandt de internationalt fremmeste inden for nethindekirurgi, og han og hans forskerteam har både i eksperimentelle studier og i klinisk kontrollerede studier højnet effektivitet og kvalitet af behandling af nethindesygdomme i alle aldersgrupper af befolkningen.

Se tidligere modtagere

2018: Steen Madsbad

2017: Allan Flyvbjerg

Direktør, klinisk professor, Dr. Med.

2016: Torben Hansen

2015: Lars Arendt-Nielsen og Torsten Lauritsen

2014: Peter Svensson

2013: Steffen Husby

2012: Henrik Vorum

Øjenlæge, Aalborg Uni.

2011: Ole Fejerskov

2010: Hans-Henrik Parving

2009: Jens Juul Holst

2008: Henning Beck-Nielsen

2007: Jørn Nerup

2006: Birte Melsen

2005: Dorte Møller Jensen, Jakob Ek, Line Kessel, Jørgen Wojtaszewski og Lars Melholt Rasmussen

2004: Catrine Ørskov

Lektor, dr.med., Medicinsk Anatomisk Institut, Købehavns Universitet

2004: Birger Thorsteinsson

Overlæge, dr.med. Medicinsk Afdeling, Hillerød Sygehus

2004: Allan Karlsen

Seniorforsker, cand.scient. og Ph., Steno Diabetes Center, Gentofte

2004: Per Løgstrup Poulsen

Overlæge, dr.med., Medicinsk Afdeling M, Århus Kommunehospital

2004: Kirsten Nørgaard

Overlæge, dr.med., Medicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital

2004: Ole Hother-Nielsen

Overlæge, dr.med., Medicinsk Afdeling M, Odense Universitetshospital

2003: Søren Urhammer

1. reservelæge

2003: Nils Billestrup

Seniorforsker, cand. scient

2003: Lise Tarnow

Seniorforsker, dr. med

2003: Mette Warburg

Professor, dr. med

2003: Klaus Gotfredsen

Lektor, Ph.D., odont dr.

2003: Søren Nielsen

1. reservelæge, dr. med

Peter Haulund Gæde

1. reservelæge

2003: Jens Højriis Nielsen

Lektor, dr. scient

2003: Kurt Højlund

Læge, Ph.D-stipendiat

2002: Bo Feldt-Rasmussen

Overlæge, dr. med

2002: Erik Richter

Professor, dr. med.

2002: Henrik Bindesbøl Mortensen

Overlæge, dr. med

2002: Torben Hansen

Seniorforsker, Ph.

2002: Klaus Bendtzen

Professor, overlæge, dr. med

2001: Anne K. Wiencke

Læge, Ph. D.

2001: Elisabeth Mathiesen

Overlæge, dr. med.

2001: Flemming Pociot

Forskningsleder, dr. med.

2001: Pernille Poulsen

Reservelæge, Ph.D.

2001: Torsten Lauritzen

Professor, dr. med.

2001: Søren M. Echwald

M.Sc., Ph.D.

2001: Sten Lund

1. Reservelæge

2001: Allan Flyvbjerg

Forskningsoverlæge, dr.med.

2000: Peter Koch Jensen

Oftalmolog, dr. med.

2000: Thomas K. Olsen

Overlæge, dr.med.

2000: Peter Rossing

Reservelæge, dr.med.

2000: Jens Sandahl Christiansen

Professor, overlæge, dr. med.

2000: Fr. Birgit Sander

Ph.D.

2000: Søren Gregersen

Forskningsadjunkt, Ph. D.

2000: Karsten Buschard

Overlæge, dr. med.

2000: Katrine Almind

Cand. scient Ph.D.

1999: Edna Stage

Sygeplejerske

1999: Michael Larsen

Afdelingslæge, dr.med.

1999: Steffen Heegaard

Lektor, dr. med.

1999: Steffen Heegaard

Lektor, dr. med.

1999: Henrik Vestergaard

1. reservelæge, dr.med.

1999: Knut Borch-Johnsen

Overlæge, dr. med.

1999: Helle Hedegaard

Sygeplejerske

1999: Morten Dornonville de la Cour

Afdelingslæge, dr. med.

1999: Thomas Ledet

Professor, dr. med.

1999: Jan Erik Henriksen

Læge, Ph.D.

1999: Tove Larsen

Lektor, Ph. D.

1998: Flemming Møller

Læge, Ph. D.

1998: Birgit Schelde Jensen

Klinisk diætist

1998: Ruth Østerby

Lektor, dr. med.

1998: Lars Mølsted Pedersen

Overlæge, dr. med.

1998: Torben Møller-Pedersen

Cand. med.

1998: Anne Peutzfeldt

Lektor, Ph.D., dr. odont.

1998: Poul Erik Petersen

Professor, dr. odont.

1998: Peter Damm

Afdelingslæge, cand. med.

1998: Jens Juul Holst

Professor, dr. med.

1998: Lise Musaeus

Diabetessygeplejerske

1997: Jesper Reibel

Professor, dr. odont.

1997: Merete Bakke

Lektor, dr. Odont.

1997: Klavs Würgler Hansen

1. Reservelæge, dr. med.

1997: Anders Green

Lektor, dr. med.

1997: Kathy Grove

Sygeplejerske

1997: Toke Bek

Forskeroverlæge, dr. med.

1997: Ellen Vogt Frandsen Grønbæk

Lektor

1997: Henrik Galbo

Professor, dr. med.

1997: Bente Storm Christensen

Sygeplejerske

1996: Lars Loumann Knudsen

Overlæge Ph.D.

1996: Jørn Nerup

Professor, dr. med.

1996: Ole Schmidt

Overlæge, dr. med.

1996: Guri Engmark

Diabetessygeplejerske

1996: Peter Bjerre Toft

Reservelæge

1996: Thomas Mandrup-Poulsen

Overlæge, dr. med.

1996: Birte Melsen

Professor, dr. odont.

1996: Birgitte Langebæk

Diabetessygeplejerske

1995: Birtha Hansen

Diabetessygeplejerske

1995: Knud Yderstræde

Cand. med.

1995: Birgitte Nauntofte

Lektor, dr. ete lic. Odont.

1995: Jesper Østergård Hjortdal

Læge Ph. D.

1995: Else Theilade

Lektor, tandlæge

1995: Margit Hansen

Tandplejer

1995: Sven Arvid Birkeland

Overlæge, dr. med.

1995: Sten Madsbad

Overlæge, dr. med.

1994: Pernille Koefoed Theil

Læge

1994: Else Marie Pinholt

Lektor, dr. odont., M.S.

1994: Ann Wenzel

Tandlæge, lic.& dr. odent.

1994: Henrik Lund-Andersen

Professor, overlæge, dr. med.

1994: Hans-Henrik Parving

Overlæge, dr. med.

1994: Bjørn Richelsen

Overlæge, dr. med.

1994: Kirsten Dyrløv

Afd. Leder, diabetessygeplejerske

1994: Liljan Nybo

Diabetessygeplejerske

1994: Liljan Nybo

Diabetessygeplejerske

1994: Allan Vaag

Reservelæge, Ph.D.

1993: Anne Katrin Sjølie

Overlæge, dr. med.

1993: Kim Frost-Larsen

Overlæge, dr. med.

1993: Kjeld Hermansen

Overlæge, dr. med.

1993: Susanne Elman Pedersen

Klinisk diætist

1993: Vibeke Bælum

Lektor, lic. Odont.

1992: Niels Ehlers

Professor

1992: Leif Glavind

Lektor, dr. odont.

1991: Thorkild Karring

Professor, dr. odont

1991: Hanne Hintze

Tandlæge, lic. odont

1991: Hans Ørskov

Professor, dr. med

1991: Bjarne Klausen

Lektor, lic. odont.

1991: Carsten Vagn-Hansen

Læge, sundhedskonsulent

1990: Else Marie Damsgaard

1. Reservelæge, lic.med

1990: Dorthe Arenholt Bindslev

Adjunkt, lic. odont.

1990: Hanne Vesterdal Jørgensen

Oversygeplejerske

1990: Ole Fejerskov

Professor, dr. odont.

1990: Kirsten Larsen

Statsaut. fodterapeut

1990: Per Heden Andersen

Læge, forskningsstipendiat

1989: Torsten Deckert

Overlæge, dr. med.

1989: Flemming Isidor

Lektor, lic. & dr. odont.

1989: Birthe Palmvig

Økonoma

1989: Karen Søndergaard

Klinisk diætist

1989: Eva Winther

Klinisk diætist

1989: Johnny Johansen

Overlæge, dr. med.

1988: Henning Beck-Nielsen

Overlæge, dr. med.

1988: Palle Holmstrup

Professor, dr. odont

1988: Oluf Pedersen

Forskerprofessor

1987: Leif Corydon

Overlæge, dr. med.

1987: Bente Nyvad

Tandlæge, lic.odont.

1987: Anders Thylstrup

1986: Carl Erik Mogensen

Professor, overlæge, dr. med.

1986: Mogens Kilian

Professor, dr. odont, tandlæge

1986: Eigil Kirkegaard

Tandlæge, lektor, lic. odont

1985: Anders Frøland

Overlæge, dr. med.

1985: Mogens Joost Larsen

Tandlæge, lektor, dr. odont

03

Ung Forskerprisen

2023: Nikolaj Rittig

Læge og Ph.d. Nikolaj Rittig, en banebrydende forsker ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus University, blev den 13. september 2023 hædret med Bagger-Sørensen Ung Forskerprisen på 100.000 kr. Denne pris hylder hans ekstraordinære indsats, der har kastet lys over det komplekse samspil mellem hjernen og tarmen i forhold til reguleringen af vores appetit.

På trods af sin relativ unge alder står Nikolaj som en anerkendt international frontløber indenfor sin gren af forskning. Nikolaj er 38 år, uddannet læge i 2011 og tog sin ph.d. i 2015 på Aarhus Universitet.

Hans forskning belyser tarmens rolle og dens indvirkning på reguleringen af vores appetit – en afgørende faktor i behandlingen af diabetes. Hans arbejde involverer avancerede teknikker og humane modeller indenfor energiomsætning og stofskifte.

Eksempelvis har han udforsket virkningen af metformin (en diabetesmedicin) på tarmens evne til at øge sukkerforbrænding og mælkesyredannelse, samtidig med at den forbedrer blodcirkulationen i levervenen hos personer med skrumpelever.

Ud over dette har han også forsket i, hvordan tarmen og appetitten påvirkes af inflammation, hvordan kosttilskud og mælkesyre influerer på tarmens funktion og vores appetit, samt hvordan proteintilskud kan finjustere tarmens respons, hvilket forbedrer blodglukose hos personer med diabetes efter måltiderne.

Med imponerende 42 publikationer i anerkendte internationale tidsskrifter har Nikolaj demonstreret en usædvanlig produktivitet. Han er mere end blot en forsker; han er en inspirerende figur for yngre kolleger inden for diabetesområdet. Han har ageret som klinisk vejleder, mentor og underviser og sidder nu i Education Board ved Danish Diabetes and Endocrine Academy (DDEA).

Vi ønsker hjerteligt tillykke med den velfortjente Ung Forskerpris. Nikolajs forskning lover spændende indsigter, og vi vil følge forventningsfuldt med i hans fremtidige arbejde.

2023: Lasse Malmqvist

Læge, ph.d. Lasse Malmqvist, Afdeling for Øjensygdomme på Glostrup Hospital, Rigshospitalet, har den 13. september 2023 modtaget Bagger-Sørensen Fondens Ung Forskerpris på 100.000 kr. for sine epokegørende bidrag indenfor forskning i synsnervesygdommen papildruser.

Siden begyndelsen af ph.d.-studiet i 2014 har han udgivet over 40 artikler om emnet. Papildruser påvirker omkring 2% af befolkningen og kan føre til synsfeltsdefekter og andre synsrelaterede problemer. Lasses forskning har haft en afgørende indflydelse på diagnostikken af papildruser, hvor han har introduceret en ny ”gold standard”. Dette har medført at man har fundet en højere forekomst af sygdommen end hidtil antaget og det har øget bevidstheden om sygdommens involvering i andre sygdomme.

Hans forskningsbidrag har også ført til, at Afdelingen for Øjensygdomme på Rigshospitalet/Glostrup er blevet verdensførende indenfor papildruse-forskning. Han har medstiftet “Optic Disc Drusen Studies” konsortiet, som involverer 44 medlemmer fra 15 lande og administrerer en hjemmeside med information til sundhedspersonale og patienter.

Ud over sin forskning har Lasse også været medvejleder for studerende og er i øjeblikket medvejleder for ph.d.-studerende.

Lasses imponerende antal publikationer som ung forsker, hans engagement i forskning og hans fortsatte arbejde parallelt med sin speciallægeuddannelse har gjort ham fortjent til Bagger-Sørensen Fondens Ung Forskerpris. Han har også modtaget flere priser og legater, herunder “J. Lawton Schmidt Award” og “Best Abstract by a Resident” fra North American Neuro-Ophthalmology Society.

Sammenfattende er Lasse Malmqvist anerkendt som en af de førende forskere i verden inden for papildruse-forskning, og hans engagement og bidrag har haft en betydelig indflydelse på forståelsen af denne sygdom. Vi glæder os til at følge hans forskning fremover.

Stort tillykke med Ung Forsker prisen.

2022: Lærke Smidt Gasbjerg

Lærke Smidt Gasbjerg

Læge, ph.d. Lærke Smidt Gasbjerg fra Herlev og Gentofte Hospital og Københavns Universitet – University of Copenhagen blev 30. august 2022 tildelt Bagger-Sørensen Ung Forskerpris på 100.000 kroner. Prisen er baseret på hendes store bidrag til diabetesforskningen i så ung en alder og hende store potentiale til at fortsætte det store arbejde.

Lærke forsker i tarmhormoner og deres receptorer, herunder hvordan kroppens normale tarmhormoner – i syntetisk form – kan anvendes til at behandle blodglukose og overvægt hos personer med type 2-diabetes. Hun har særligt været med til at påvise effekten af et nyt syntetisk tarmhormon, der lige nu er i klinisk afprøvning på personer med type 2-diabetes.

Hun har en særlig interesse og ekspertise indenfor tarmhormonet glucose-dependent insulinotropic polypeptide (kaldet GIP) og GIP-receptoren, som spiller en central rolle i sukkerstoftskiftet og er involverede i patofysiologien bag type 2-diabetes og fedme. Det betyder GIP er med til at styre blodsukkeret efter vi har spist. Lærke vil gerne forske mere i forskellige tarmhormoner (der findes over 20 tarmhormoner) og undersøge om de kan bruges til andre lægemidler, der kan hjælpe andre sygedomsområder.

Lærke er et multitalent inden for forskning og formidling med udgivelse af 45 artikler omhandlende både basal farmakologi, endokrinologi, metabolisme og omfattende kliniske studier, fire patenter, medstiftelse af en universitets spin-out virksomhed, syv lærebøger, en fagbog om type 2 diabetes, opdagelse og implementering af et længe ventet forskningsværktøj til endokrinologisk og metabolisk forskning, to igangværende større kliniske lægemiddelforsøg, vejledning af flere studerende, mens hun selv udfører translationelle projekter med nationale og internationale eksperter inden for eget forskningsfelt.

Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne fremhæve, at Lærkes arbejde er internationalt anerkendt bl.a. med tildeling af Young Investigator Awards fra både det amerikanske og det europæiske diabetesforbund.

2022: Mohit Kothari

Mohit Kothari

For at holde os i live, sunde og raske, spiller mad og måltider en vigtig rolle overalt i vores sociale liv. Tænk hvis du ikke længere kunne synke, smage eller være en del af måltidet og det sociale fællesskab? Det sker desværre ofte efter en hjerneskade. Det gør Mohit Kothari noget ved.

Lektor, tandlæge og ph.d. Mohit Kothari fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Aarhus University Universitet har modtaget Ung Forskerprisen fra Bagger-Sørensen Fonden på 100.000 kroner for sin ekstraordinære forskning. Bagger-Sørensen Fondens Ung Forskerpris går til unge forskere under 40 år, der har præsteret en helt særlig indsats i forskningen.

Mohit arbejder dedikeret og målrettet på at afhjælpe mange af de følgetilstande, der kan ses efter en hjerneskade og som påvirker livskvaliteten for det enkelte individ.

Han har haft et særligt fokus på at udvikle behandlingsprogrammer Oral Health Assessment and Treatment (OHAT)-plan, der gør, at man genvinder en god mundsundhed og synkefunktion på trods af senfølger efter en hjerneskade. Det skal være nemt og hurtigt at stille en diagnose, så den berørte borger hurtig kommer i behandling og får det bedre. Behandlingsprogrammet kan anvendes af alle sundhedsprofessionelle, men særligt sygeplejersker er centrale i dette arbejde, der har vist at have stor betydning for borgere med senfølger efter en hjerneskade.

Mohit har udgivet tæt på 50 videnskabelige artikler og er citeret flot af kollegaer rundt om i verden. Det er imponerende for en så ung forsker og inden for hans forskningsområde. Mohit er således et stort forskertalent, som vi glæder os til at følge i fremtiden.

2021: Yousif Subhi

Yousif Subhi

Afdelingen for Øjensygdomme på Rigshospitalet modtager prisen for omfattende og klinisk anvendelig forskning inden for øjets nethindesygdomme.

2021: Lykke Sylow

Lykke Sylow

Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet tildeles prisen for fremragende molekylær og fysiologisk forskning af årsager til forstyrrelser i musklernes stofskifte ved diabetes og kræftsygdomme.

2020: Nicolai Jacob Wewer Albrechtsen

Prisen går til adjunkt og reservelæge Nicolai Jacob Wewer Albrechtsen, Rigshospitalet og Københavns Universitet. Han modtager prisen for sin innovative hormonforskning med relation til diabetes.

2020: Tor Biering-Sørensen

Lektor og læge Tor Biering-Sørensen, Københavns Universitet og Herlev og Gentofte Hospital for sin omfattende forskningsaktivitet til forebyggelse af hjertesygdom ved diabetes.

2019: Gustavo Nascimento

Lektor, tandlæge og Ph.d. Gustavo Nascimento, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Health Fakultetet, Aarhus Universitet tildeles den personlige hædersgave for en original og særdeles produktiv forskning i sygdomsmekanismerne bag kronisk paradentose (tandkødsbetændelse), som er udbredt ved folkesygdomme som type 2 diabetes, leddegigt, og inflammatoriske tarmsygdomme.

2019: Line Lund Kårhus

Post doc, Ph.d., læge Line Lund Kårhus, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, København modtager talentpris for forskning, der har vist, at der er tusindvis af danskere, som har glutenintolerans (cøliaki) uden at vide det, og dermed ikke får behandling. Viden om langsigtede konsekvenser af ubehandlede cøliakitilfælde er stadig begrænset. Derfor er der et stort behov for yderligere forskning vedrørende disse spørgsmål. Prismodtageren undersøger nu konsekvenserne af ikke-diagnosticeret og dermed ikke behandlet cøliaki i den danske befolkning, hvor hun ved hjælp af de danske registre kan følge de ubehandlede patienter for at belyse deres risiko for at udvikle ledsagesygdomme, f.eks. kræft eller for tidlig død.

Se tidligere modtagere

2018: Helle Krogh Pedersen

2017: Daniel Belstrøm

2017: Magnus T. Jensen

2016: Kristian Karstoft

2016: Peter S. Stoustrup

2015: Mikkel Christensen

2015: Jakob Grauslund

2014: Rubens Spin Nero

2014: Hjørdis Osk Atladotti

2013: Valeriya Lyssenko

2011: Torben Lykke Sørensen

2010: Filip Krag Knop

2010: Niels Grarup

2009: Kasper Rossing

2008: Gitte Andersen

2008: Peter Hovind

2007: Niels Jessen

2006: Adam Steensberg

2006: Maibrit Lind

2006: Lise-Lotte Kirkevang

04

Påskønnelsesprisen

2023: Louise Barth

Bagger-Sørensen Fondens Påskønnelsespris på 50.000 kr. blev i år tildelt fodterapeut Louise Barth fra Steno Diabetes Center Copenhagen.

Louise får prisen for sin store indsats i arbejdet med en helt ny tilgang til behandling af de personer med diabetes, der har højest risiko for at blive benamputeret. Et murstensløst setup, med fodterapeuten i den koordinerende rolle, har på 4 år halveret antallet af diabetiske benamputationer i Region Hovedstaden.

Omkring 15 procent af personer med diabetes er i risiko for at udvikle fodsår, som i værste tilfælde udvikler sig så uheldigt, at benamputation er uundgåelig. Helt konkret er der her tale om en nyudviklet metode til screening og forebyggende behandling af disse højrisiko borgere.

Metoden er bredt ud til alle de sundhedspersoner, som denne gruppe kommer i forbindelse med. Hospitaler, kommuner, hjemmeplejen, praktiserende læger og ikke mindst borgeren selv ved, at hvis der udvikles et sår på fødderne, skal der sættes ind med det samme – og her har fodterapeuten en central og koordinerende rolle.

Louise er en fodterapeut ud over det sædvanlige. Hun har udbygget sin uddannelse med en sundhedsfaglig diplomuddannelse i 2021 og hun laver i dag forskning indenfor diabetisk nervebetændelse og diabetisk fodsygdom.
Forskning som flere gange er præsenteret på internationale konferencer indenfor området. I den kommende tid vil hun være involveret i et forskningsstudie, som netop skal belyse værdien af undervisning til personer med høj risiko for fodskader.

Derudover har Louise været essentiel i udviklingen af den eneste efteruddannelse for praktiserende fodterapeuter. Til dato er 48 videreuddannet og yderligere 180 står på venteliste til den nye eftertragtede efteruddannelse.

Hun er desuden en stor medspiller i forbindelse med implementering af fodklinikkens nye ganganalyse-faciliteter, hvor hun har udviklet en klinisk database og et data flow chart til brug for implementering af denne nye innovative behandling i forebyggelse af fodsår.

Louise tildeles påskønnelsesprisen for hendes tværfaglige udsyn og hendes store indsats for at hjælpe amputationsudsatte personer med diabetes.

Vi ønsker stort tillykke med Påskønnelsesprisen.

2022: Silke Ena Svare

Silke Ena Svare

Kun 22 år – et forbillede og en rollemodel ud over det sædvanlige.

Silke Ena Svare, for-person for Autisme Ungdom, blev tildelt Bagger-Sørensen Fondens Påskønnelsespris på 50.000 kr.

Silke tildeles påskønnelsesprisen for hendes ekstraordinære og usædvanlige store indsats i Autisme Ungdom. Hun er et forbillede og en rollemodel.

Silke besluttede sig for, at Danmark skulle være et bedre sted for autister. Hun har stået i spidsen for unge autister mellem 13-30 år siden 2019, hvor hun har knoklet for at skabe en forening med hjerterum og fællesskab for en stor gruppe af unge mennesker, der har savnet et inkluderende fællesskab.

Det har f.eks. været brætspilsaftner, samtalecaféer om det der er svært, tur til zoologisk have, online-spil aftener mv. Foreningen har kun eksisteret siden slutningen af 2019, men har allerede 8 lokale afdelinger fordelt over hele landet og mere end 400 medlemmer.

Men Silke har gjort mere end det. Silke har talt de unge autisters sag med udgangspunkt i hendes egen hverdag og har været en af de mest markante stemmer indenfor unge autister f.eks. på Christiansborg, til kommunalvalget, til Folkemødet, til konferencer, i pressen og som paneldeltager i Autoradio, en podcast af autister for autister.

2020: Teresa Andersen & Kathe Jensen

Sygeplejerskerne Teresa Andersen og Sygeplejerske Kathe Jensen, begge fra Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt i Vejle hædres for deres initiativ til etablering og drift af kommunikationsplatformen ”Sukkerøret”, som er en succesfuld telefonrådgivning af diabetespatienter og behandlerpersonale. De får hver en personlig hædersgave på 50.000 kr.

2019: Signe Marie Mygdal Jørgensen & Maiken Wethelund Jepsen

Priserne går til sygeplejerske Signe Marie Mygdal Jørgensen og sygeplejerske Maiken Wethelund Jepsen, som begge er ansat på Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital. De hædres som ildsjæle for sammen med Dansk Blindesamfund at etablere og drive ’Synslinjen’ – et græsrodsprojekt, som imødekommer og opfylder et informativt, vejledende og trøstende behov hos mennesker, der mister synet og ligeså vigtigt hos deres fortvivlede pårørende.

Se tidligere modtagere

2017: Anne Grynnerup

2016: Mette Borre

2013: Jane Thomsen

2009: Mette Holst

2009: Tove Amby

2008: Gitte Andersen

2008: Peter Hovind

2007: Niels Jessen

2006: Adam Steensberg

2006: Maibrit Lind

2006: Lise-Lotte Kirkevang

05

Udtalelser

2020
Karsten Buschard

“Bagger-Sørensen Prisen er en stor og prestigefyldt pris i diabetesverdenen. Halvdelen af prisen på 1 mio. kr. er øremærket til videre forskning og i mit tilfælde skal midlerne bruges til et nyt og spændende projekt om hvordan virus kan inducere type 1 diabetes.

I de seneste år har type 1 diabetes stået lidt i skyggen af type 2 diabetes. Med Bagger-Sørensen Prisen kan vi være med til at vise at type 1 forskningen også kan blomstre til gavn for patienterne, ofte børn, som helt uskyldigt bliver ramt af en livslang kronisk sygdom.”

Karsten Buschard

Professor, dr.med., Bartholin Instituttet, Rigshospitalet og Københavns Universitet

Karsten Buschard

2019
Morten Dornonville la Cour

“Bagger-Sørensen Prisen er en af de mest prestigefyldte priser, man kan modtage i Danmark, og jeg var naturligvis både glad og beæret over at blive udvalgt til at modtage denne fornemme pris.

Jeg har brugt prisen til at igangsætte studier af billedgenkendelse med kunstig intelligens på Rigshospitalets Øjenafdeling.

I øjenfaget har vi i de seneste dekader oplevet flere behandlingsgennembrud inden for behandlingen af store sygdomme. Antallet af øjenpatienter er derfor steget markant. Samtidigt er der sket en voldsom forbedring af teknologierne til at tage billeder af nethinden og andre af øjets strukturer. Analysen af disse billeder er af stor betydning for styringen af behandlingerne. Vi har ikke været i stand til at rekruttere et tilstrækkeligt antal kvalificerede øjenlæger, så for at få det optimale udbytte af de nye behandlinger, er det nødvendigt at rationalisere driften ved at udvikle automatiseret billedanalyse. Jeg forventer således at Bagger-Sørensen Prisen får stor betydning for den fremtidige behandling af danske øjenpatienter.”

Morten Dornonville la Cour

Dr. med, Klinikchef, Rigshospitalets øjenklinik og
lærestolsprofessor i øjenkirurgi KUH

Morten Dornonville la Cour

2017
Allan Flyvbjerg

“Først og fremmest er det en stor personlig ære, at modtage bestyrelsen for Bagger-Sørensen Fondens anerkendelse i form af tildeling af Bagger-Sørensen Prisen. Det er et af de symbolske – men også konkrete – skulderklap, der giver os forskere et incitament til at arbejde endnu hårdere for at nå de videnskabelige mål vi har sat os for.

Endvidere betyder det rigtig meget for en institution som Steno Diabetes Center Copenhagen, og dermed også Region Hovedstaden og Københavns Universitet, at en af deres ansatte modtager en så prestigefyldt pris, som Bagger-Sørensen Prisen er.

Slutteligt, og måske det allervigtigste, så betyder det meget for ’diabetessagen’ at der gives en stor pris indenfor netop dette område. Det er med til at sætte et ekstra skarpt fokus på sygdommen og dermed de vigtige fremskridt der sker såvel i forskning- og behandling af sygdommen.”

Allan Flyvbjerg

Direktør, klinisk professor, Dr. Med.
Århus Universitetshospital

06

Historisk tilbageblik

2014
Ruben Spin-Neto

Modtageren af Talentprisen i 2014 har udviklet en ny og banebrydende dental-dedikeret MR-teknologi.

Mens vi venter på dette års prisuddeling i Bagger-Sørensen Fonden den 13. september, har vi lavet et historisk tilbageblik og besøgt en af de tidligere prismodtagere for at undersøge, om prisen havde en betydning for den videre forskerkarriere.

I 2014 gik Fondens Talent pris til Associate Professor Rubens Spin-Neto, Tandlægeskolen – Institut for Odontologi og Oral Sundhed, IOOS på Aarhus Universitet. Han var dengang 33 år og fik prisen for sit unikke forskertalent inden for odontologi.

Rubens blev uddannet tandlæge i 2005 på Araraquara Dental School State University of San Paulo i Brasilien og har taget en ph.d. i periondologi. I 2010 kom han til Danmark ved en tilfældighed på et studieophold på afdelingen for Oral Radiologi, IOOS på Aarhus Universitet. Her fik man hurtig øje for hans tæft for videnskab og hans strukturerede energi. I 2011 blev han forskerassistent og i 2012 tog han en dansk ph.d. i odontologi. Allerede dengang havde han en imponerende portefølje af videnskabelige artikler og der er kommet mange flere til siden.

I dag er Rubens Associate Professor, 42 år, gift og har en søn på 2 år. Han er blevet i Danmark, da han mener, at det er her, han kan gøre den største forskel. Ikke alene for forskningen i Danmark, men også internationalt, fordi han nu fungerer som omdrejningspunkt og bindeled for resten af verdens forskere indenfor dette specialiserede område.

Han er i dag førende indenfor ’dental-dedikeret’ MRI-billeddiagnostik, hvor fordelen er, at man som borger med tandproblemer ikke udsættes for ioniserede stråling og metoden giver bredere diagnostiske muligheder.

Han er den første og p.t. eneste i verden, der har denne MR-scanner, som udelukkende er dedikeret til dental billeddannelse.

Ønsket er, at den dental-dedikerede MR-scanner, i en modificeret og mindre udgave, udbredes til alle tandlægeklinikker – både i Danmark og i resten af verden. En udbredelse, der vil betyde at billeddiagnostik i tandplejen ikke længere vil være forbundet med røntgenstråler, hvilket vil revolutionere billedbaseret diagnosticering i tandplejen.

Rubens er et stort forbillede for mange forskere og vi glæder os til at følge hans imponerende forskning i fremtiden. Rubens gode råd til de yngre forskere er: Giv aldrig op og vær åben – du ved aldrig, hvornår en ny og spændende mulighed dukker op.

Se med her og se, hvad Rubens pusler med i kælderen under IOOS på Aarhus Universitet.

Som han selv formulerer det i videoen, var Bagger-Sørensen Fondens pris en af årsagerne til, at han valgte at blive i Danmark

Det er vi naturligvis utrolig glade for.

2015
Jakob Grauslund, Talentprisen

Mens vi venter på dette års indstillinger til Bagger-Sørensen Fonden, har vi lavet endnu et historisk tilbageblik.

Tilbage i 2015 gik Fondens Talentpris til professor, overlæge dr.med. Jakob Grauslund fra øjenafdelingen på Odense Universitetshospital. Han fik prisen som en anerkendelse af sine omfattende studier, der sigter mod at forbedre prognosen hos personer med diabetisk øjensygdom. En pris der, ifølge ham selv, var enormt bekræftende og noget, der har været med til at forme og videreudvikle karrieren.

Jakob er i dag 45 år og klinisk professor, forskningsleder og ledende overlæge på øjenafdelingen på Odense Universitetshospital. Han er desuden tilknyttet Steno Diabetes Center Odense, hvor han har ansvar for den regionale hospitalsbaserede øjenscreening.

Forskerkarrieren har gennem årerne udviklet sig i en ny og spændende retning. Den tog sit udspring omkring behandling af diabetisk øjensygdom, som er den hyppigste senkomplikation for patienter med diabetes. I de senere år har omdrejningspunktet for forskningen flyttet sig til også at omhandle telemedicin, screening, kunstig intelligens og fokus på at sætte tidligere ind med mere effektiv og patientvenlig behandling, der ydermere bidrager til færre bivirkninger.

I Danmark er der i dag over 100.000 patienter, der går til diabetisk øjenscreening hvert år. Det har betydet, at 80% færre bliver blinde ift. for 20 år siden. Årsagen skyldes netop mere screening og bedre behandling.

Det lumske er, at sygdommen kan udvikle sig snigende. Selv hvis synet er fint, kan der opstå svære forandringer i øjnene, uden at man selv opdager det. Derfor er regelmæssig kontrol så afgørende.

Jakob er hovedforfatter til de danske nationale retningslinjer for diabetisk øjenscreening og står i spidsen for et stort internationalt samarbejde, hvor såvel danske som udenlandske øjenlæger ser på, hvordan øjenkomplikationer hænger sammen med andre diagnoser. Han deltager desuden i et multicenterstudie med 248 europæiske patienter med type 2-diabetes, hvor der forskes i hvorvidt, selv helt små, tegn i øjet kan afsløre en øget risiko for senere udvikling af demens. Derudover har han med kolleger på Syddansk Universitet og Steno Diabetes Center Odense udviklet kunstig intelligens til vurdering af diabetisk øjensygdom, som kan blive en værdifuld beslutningsstøtte til øjenlæger i fremtiden.

Foruden sit virke som forskningsleder er Jakob en engageret underviser, der begejstres af, at kunne hjælpe nye unge talenter på vej. Han har vejledt over 85 speciale- og ph.d.-studerende, og er på Klinisk Institut på Syddansk Universitet kåret som bedste ph.d.-vejleder i 2018. Han har derudover lanceret en virtuel læringsplatform om diabetisk øjensygdom, så viden kan deles til fordel for patienter og øjenlæger i hele verden.

Jakob har i de senere år placeret sig blandt Europas førende eksperter inden for området.

2009
Jens Juul Holst, Fondens Hovedpris

Tilbage i 2009 gik Fondens hovedpris til professor i medicinsk fysiologi Jens Juul Holst fra Biomedicinsk Institut ved Københavns Universitet. Han fik prisen som anerkendelse af en helt enestående grundforskning inden for tarmhormoner. En pris der, ifølge ham selv, faldt på et knastørt sted og bidrog til, at der fortsat var økonomi til forskning på området.

Jens er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1970. Ved samme universitet forsvarede han sin doktorgrad om basalfysiologiske studier af tarmhormoner.

Tilbage i 1986 identificerede han tarmhormonet GLP-1 i forbindelse med mavesårsoperationer. Hormonet kan bruges til at regulere blodsukker og mæthedsfornemmelse. Det giver mulighed for at behandle både overvægt og diabetes, men kan også bruges forebyggende gennem tidlig diagnosticering af patienter med risiko for at udvikle disse sygdomme.

Det er siden blevet én af grundstenene i behandling af diabetes og danner i dag basis for behandling af millioner af mennesker med diabetes verden over. Forskningen har bidraget med resultater, der over årene har affødt viden og opdagelser, der er indgået i udvikling af de mest anvendte lægemidler på verdensplan.

Jens er i dag 77 år og forsker ved Biomedicinsk Institut og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet. I sin forskning søger Jens fortsat efter nye måder til behandling af diabetes og overvægt. Hør mere i nedenstående video, hvor Jens selv fortæller om sin forskning.

Med et imponerende H-indeks på 196 (et indeks, der måler en forskers videnskabelige produktion og indflydelse i ét mål) er Jens en af verdens mest citerede forskere med mere end 162.000 citationer og over 1.900 publiceringer i videnskabelige tidsskrifter, jf. Google Scholar. Han er blandt de øverste 2 % af verdens forskere på diabetesområdet. Derudover er han medlem af Videnskabernes Selskab.

Gennem årene har Jens modtaget utallige hædersbevisninger for sin banebrydende forskning. Han fik fx i 2013 den prestigefyldte Anders Jahre-pris, som også kaldes ‘Den lille Nobel-pris’. I 2021 modtog han The Canada Gairdner International Award sammen med to canadiske forskerkolleger. Prisen anses traditionelt for at være adgangsbillet til at komme i betragtning til Nobelprisen i medicin, da ca. hver tredje efterfølgende har vundet Nobelprisen.Senest har Jens modtaget American Diabetes Associations højeste hæder: ’Banting Medal for Scientific Achievement Award’. Prisen uddeles hvert år til personer, der gennem en hel karriere har skabt betydelige forskningsmæssige bidrag til diabetesforskningen. Det her svarer til verdensmesterskabet i diabetes!

Jens Juul Holst er en ener, som man kun kan blive imponeret af. Respekt!

2016
Mette Borre, Påskønnelsesprisen

Bagger-Sørensen Fonden uddeler hvert år en påskønnelsespris. Den tildeles behandlere og plejepersonale fx sygeplejersker, tandplejere, diætister, terapeuter eller privatpersoner i patient-, sportsforeninger o.l. Prisen tildeles for en vedvarende og ekstraordinær indsats overfor patienter inden for sygdomsområderne, der har Fondens bevågenhed.

Mens vi venter på dette års indstillinger, vil vi bruge tiden på at lave et par historiske tilbageblik. Denne gang vil vi berette om en tidligere modtager af påskønnelsesprisen.

Mød Mette Borre, der i 2016 fik Bagger-Sørensen Fondens påskønnelsespris for sin unikke indsats for praksisnær ernæring igennem mange år – både i Danmark og internationalt. Hun har blandt andet gennemført et omfattende arbejde med fornyelse af patientundervisning og instruktion i hensigtsmæssig ernæring ved cøliaki.

Hun har skabt stor respekt om diætistprofessionen med sin faglighed og respekt for evidens både før og efter, at hun har fået påskønnelsesprisen fra Bagger-Sørensen Fonden.

Mette er klinisk diætist på Lever-, Mave- og Tarmafdelingen på Aarhus Universitetshospital med speciale i sygdomme i mave-tarm-kanalen og er specialist i ernæring ved fordøjelsesproblemer, f.eks. forstoppelse, irritabel tyktarm, diarre og inflammatorisk tarmsygdom. Derudover er hun særligt uddannet i Low FODMAP diæten. Mette vejleder patienter, underviser personale, deltager i forskning og laver patientvejledninger for Sundhedsstyrelsen – blandt andet om cøliaki.

Hun holder foredrag om fordøjelse og sunde tarme på Folkeuniversitetet. Hun skriver lærebøger for diætister, læger og sygeplejersker samt kogebøger for patienter. Derudover er hun en del af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring og arrangerer konferencer og foredragsaftener for sundhedspersonale. Hun har fået flere priser for sit store arbejde, senest en pris i maj 2022 Jens Kondrup Prisen.

Mette har således en meget vigtig funktion som diætist, og når vi spørger hende om, hvad hendes fremtidsdrøm er, siger hun: ”Jeg håber, at diætister bliver mere synlige i fremtiden, så patienter kan få hjælp og vejledning hurtigt, som er nødvendig, når man pludselig får en diagnose som eksempelvis cøliaki eller Crohn sygdom.

Og Mettes gode råd til os alle er: Sig farvel til evighedskure og løftede pegefingre, spis varieret, brug din sunde fornuft, vær fysisk aktiv og undgå overvægt.

”At blive indstillet til – og få – Fondens påskønnelsespris i 2016 var en meget stor ære. At få den anerkendelse for sit arbejde, giver appetit på at fordybe sig endnu mere i et område og udbrede kendskabet”, siger Mette Borre glad, da vi afslutter vores besøg hos hende på Aarhus Universitetshospital.

Vi glæder os til at følge Mettes dedikerede arbejde inden for praksisnær ernæring fremover.