Bagger-Sørensen Fonden støtter forskning i autisme og cøliaki med stort millionbeløb

15. juni 2023

Bagger-Sørensen Fonden har som led i sin nye uddelingspolitik valgt at støtte to internationalt førende danske forskningsmiljøer inden for områderne autisme og cøliaki med 3 mio. kr. hver.

Alle der personligt, eller som pårørende, er berørt af autisme eller cøliaki (glutenallergi), ved at disse sygdomme har stor indflydelse på et individets og familiens livskvalitet. Derfor ønsker Bagger-Sørensen Fonden gennem støtte til to kliniske projekter inden for disse to sygdomsområder, at få en bedre forståelse af de to sygdomme, hvilket i sidste ende forventes at bibringe forbedrede behandlinger.

Forskningsprojektet inden for autisme ledes af professor Kamilla W. Miskowiak, Head of the Neurocognition and Emotion in Affective Disorders (NEAD) Centre ved Københavns Universitet, der om projektet udtaler:

”Med denne bevilling får vi en helt unik mulighed for at igangsætte det hidtil største studie af kognitive funktioner hos i alt 50.000 personer med forskellige udviklingsmæssige og psykiatriske tilstande, herunder autisme, ADHD, bipolar lidelse og skizofreni og raske personer. Vi vil anvende de danske registre, internetbaseret kognitiv testning og – for en mindre andel af deltagerne – også hjerneskanninger og dybdegående neuropsykologiske undersøgelser. Med en tværdisciplinær tilgang kan vi indsamle omfattende data om kognitive profiler både inden for og på tværs af tilstandene samt afdække det hjernemæssige grundlag for kognitive vanskeligheder. Resultaterne kan dermed føre til fremtidig udvikling af skræddersyet pro-kognitiv behandling, som vil gavne personer med autisme, ADHD, bipolar lidelse, skizofreni eller relaterede tilstande”.

Forskningsprojektet inden for cøliaki ledes af professor Steffen Husby ved Syddansk Universitet/ overlæge ved H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital, der om projektet udtaler:

”Projektet kan bringe os tættere på årsagen til cøliaki og lede til en mere sikker diagnostik i hverdagen. I projektet undersøges hvad det betyder for personer med tarmsygdommen cøliaki, når de også mangler immunglobulin A (IgA), der er en vigtig del af tarmens immunforsvar. Projektet vil bl.a. afdække hvor hyppigt IgA-mangel følger med dét at have cøliaki-sygdommen. Endvidere hvordan tarmslimhinden ser ud, og hvordan tarmslimhindens celler fungerer ved samtidig tilstedeværelse af IgA mangel og cøliaki. Slutteligt er det planen at undersøge hvordan tarmens sammensætning af bakterier ser ud, når man både har cøliaki og IgA-mangel”.

Begge projekter støttes hver med 3 mio. kr. og har en løbetid på 3 år.

Bestyrelsesformand Claus Bagger-Sørensen udtrykker sin glæde over, at Bagger-Sørensen Fonden kan bidrage til gennemførelsen af to væsentlige kliniske forskningsprojekter inden for områder under fondens bevågenhed.
Det er samtidig påbegyndelsen af fondens nye uddelingspolitik, som blev vedtaget i 2019, hvor fonden bl.a. søger efter støtteegnede videnskabelige projekter, herunder grundforskningsprojekter samt kliniske forskningsprojekter inden for områder under fondens bevågenhed. Han ser i fonden frem til at følge resultaterne af Kamilla W. Miskowiak’s og Steffen Husby’s forskningsprojekter til gavn for mange personer i Danmark og internationalt.

Bagger-Sørensen Fonden er en erhvervsdrivende fond der. bl.a. yder forskningsstøtte til udvalgte videnskabelige projekter, grundforskningsprojekter samt kliniske forskningsprojekter, inden for sygdomsområder under fondens bevågenhed. Sponsoraterne kan ikke ansøges, men egnede projekter bliver identificeret og udvalgt af Fondens bestyrelse. Læs mere her: www.baggersoerensenfonden.dk

Kontakt for yderligere information:

Professor Kamilla W. Miskowiak, Head of the Neurocognition and Emotion in Affective Disorders (NEAD) Centre, Københavns Universitet.
Mobil: 2277 1617
E-mail: kwm@psy.ku.dk

Professor Steffen Husby ved Syddansk Universitet og overlæge ved H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital.
Mobil: 2034 2837
E-mail: steffen.husby@rsyd.dk

Bestyrelsesformand Claus Bagger-Sørensen, Bagger-Sørensen Fonden.
Mobil: 4193 0424
E-mail: cbs@baggersorensen.com