Privatlivspolitik

Hos Bagger-Sørensen Fonden (”Bagger-Sørensen Fonden”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger på vores hjemmeside www.baggersorensenfonden.dk, og fastlægger retningslinjer for Bagger-Sørensen Fodens måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er: 

Bagger-Sørensen Fonden
Adresse: Tabletvej 1, 7100 Vejle

CVR-nr.: 10192676

E-mail: info@baggersorensenfonden.dk

1. Cookies

Bagger-Sørensen Fonden anvender cookies på vores hjemmeside www.baggersorensenfonden.dk  og behandler i den forbindelse dine personoplysninger. Bagger-Sørensen Fonden kan indsamle følgende personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside:

 • IP adresse
 • MAC adresse
 • Browsinghistorik
 • Information om din brug af vores hjemmeside, herunder klikadfærd

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Vi anvender statistiske cookies til statistik og analyse
 • Vi anvender markedsføringscookies til at markedsføre Bagger-Sørensen Fonden
 • Vi anvender funktionelle cookies, som sørger for, at hjemmesiden fungerer

Bagger-Sørensen behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at stille vores hjemmesides funktioner til rådighed for dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Når du besøger vores hjemmeside, beder vi om dit informerede samtykke til at placere cookies, der ikke er funktionelle cookies, i henhold til cookiereglerne. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan altid ændre dine cookieindstillinger ved at klikke på ikonet til venstre i bunden af vores hjemmeside. 

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde ved at klikke på ikonet til venstre i bunden af vores hjemmeside. 

Personoplysninger indsamlet via cookies slettes i overensstemmelse med slettefristerne i cookiedeklarationen. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

2. Når du kontakter os

Når du kontakter os via de oplyste kanaler på vores hjemmeside, indsamler og behandler Bagger-Sørensen Fonden dine personoplysninger. Bagger-Sørensen Fonden indsamler, behandler og opbevarer følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer
 • Hvad din henvendelse vedrører
 • Dato for din henvendelse
 • Andre oplysninger du giver i forbindelse med din henvendelse

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

 • Håndtering af din henvendelse 
 • Generel kommunikation

Bagger-Sørensen behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at håndtere din henvendelse og kommunikere med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Dine personoplysninger vil blive slettet senest efter 1 år. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

3. Hvis du er indstillet til en pris

Hvis du er indstillet til en pris ved Bagger-Sørensen Fonden, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med vurderingen af indstillingen. Bagger-Sørensen Fonden indsamler, behandler og opbevarer i den forbindelse følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, titel, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Alder, civilstand, antal børn
 • Hvilket af Bagger-Sørensen Fondens områder du er indstillet inden for samt eventuelt delområde
 • Uddannelse, herunder afgangsår fra uddannelsesinstitutioner, tilknytning til udenlandske institutioner, PhD, publikationer, web of service of andre kvalifikationer
 • Hvorvidt du tildeles en pris eller ej
 • Om du deltager i prisuddelingen, herunder om du eventuelt medbringer gæster
 • Billeder af og udtalelser fra dig 

Vi modtager dine personoplysninger fra de personer, der indstiller til Bagger-Sørensen Fondens priser. Vi kan derudover bede dig om dine informationer, hvis det er nødvendigt for vurderingen af indstillingen.

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

 • Vurdering af indstillingen
 • Dokumentation
 • Markedsføring

Bagger-Sørensen behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at vurdere, om du skal modtage en pris fra Bagger-Sørensen Fonden, samt vores legitime interesse i at dokumentere uddelingerne af priser og Bagger-Sørensen Fondens historie (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Samtykke: Vi kan behandle billeder af og udtalelser fra dig i forbindelse med vores markedsføring, når vi har indhentet dit samtykke hertil (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. 

Vi opbevarer indstilling samt yderligere personoplysninger, vi har modtaget i forbindelse med evalueringsprocessen, i 3 år fra beslutning om tildeling af priserne er truffet, hvorefter oplysningerne slettes. Oplysninger, der indgår i bogføringsmateriale, opbevares i 5 år fra regnskabsårets udløb. Vi gemmer dog billeder fra prisuddelingen i længere tid af hensyn til vores behov for at dokumentere Bagger-Sørensen Fondens historie. Oplysningerne kan desuden opbevares længere i anonymiseret form.

4. Hvis du indstiller en person til en pris

Hvis du indstiller en person til én eller flere af Bagger-Sørensen Fondens priser, behandler vi dine personoplysninger i denne forbindelse. Bagger-Sørensen Fonden indsamler, behandler og opbevarer i den forbindelse følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger som navn og e-mailadresse
 • Stilling, fagområde, geografisk område og hvilken organisation, du er tilknyttet
 • Korrespondance med dig
 • Hvem du indstiller

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

 • Indsamling af relevante kandidater til Bagger-Sørensen Fondens priser

Bagger-Sørensen behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at indhente relevante kandidater til Bagger-Sørensen Fondens priser fra særligt udvalgte og kompetente personer med kendskab til de områder, som Bagger-Sørensen Fonden uddeler priser inden for (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). 

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du ikke længere er relevant som indstiller, fx pga. jobskifte eller pensionering, eller indtil du beder os om at fjerne dig fra vores liste over indstillere. Oplysninger, der fremgår af indstillingsblanketter, opbevares dog i 3 år, fra beslutning om tildeling er truffet. Dine oplysninger kan desuden opbevares længere i anonymiseret form.

5. Hvis du søger om støtte på vegne af en organisation

Hvis du søger om støtte fra Bagger-Sørensen Fonden på vegne af en organisation, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med vurderingen af ansøgningen. Bagger-Sørensen Fonden indsamler, behandler og opbevarer i den forbindelse følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse
 • Hvilken organisation du er tilknyttet
 • Korrespondance med dig

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

 • Vurdering af ansøgningen
 • Dokumentation

Bagger-Sørensen behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at vurdere, om den organisation, du har søgt på vegne af, skal modtage støtte fra Bagger-Sørensen Fonden, samt vores legitime interesse i at dokumentere uddelingen af støtte (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). 

Vi opbevarer ansøgning samt yderligere personoplysninger, vi har modtaget i forbindelse med ansøgningsprocessen, i 3 år fra beslutning om tildeling af støtte er truffet, hvorefter oplysningerne slettes. Oplysninger, der indgår i bogføringsmateriale, opbevares i 5 år fra regnskabsårets udløb. Oplysningerne kan desuden opbevares længere i anonymiseret form.

6. Hvis du deltager i Bagger-Sørensen Fondens prisuddeling

Hvis du deltager i Bagger-Sørensen Fondens årlige prisuddeling, behandler vi dine personoplysninger i denne forbindelse. Bagger-Sørensen Fonden indsamler, behandler og opbevarer i den forbindelse følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger som navn, telefonnummer og e-mailadresse
 • Eventuelt stilling og hvilken organisation du er tilknyttet
 • Eventuel korrespondance med dig
 • Billeder

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

 • Administration af prisuddelingen
 • Markedsføring af Bagger-Sørensen Fonden
 • Dokumentation af Bagger-Sørensen Fondens historie

Bagger-Sørensen behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at afvikle prisuddelingen, herunder administrere gæstelisten, vores legitime interesse i at dokumentere Bagger-Sørensen Fondens historie, samt vores legitime interesse i at markedsføre os ved brug af situationsbilleder (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 •  
 • Samtykke: Vi kan behandle billeder af og udtalelser fra dig i forbindelse med vores markedsføring, når vi har indhentet dit samtykke hertil (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. 

Vi opbevarer dine personoplysninger indsamlet i forbindelse med prisuddelingen i op til 1 måned efter prisuddelingen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes. Vi gemmer dog billeder fra prisuddelingen i længere tid af hensyn til vores behov for at dokumentere Bagger-Sørensen Fondens historie. Oplysningerne kan desuden opbevares længere i anonymiseret form.

7. Hvis du er samarbejdspartner

Dette afsnit indeholder politikken for Bagger-Sørensen Fondens behandling af personoplysninger om ejere af enkeltmandsvirksomheder eller kontaktpersoner hos virksomheder, der samarbejder med Bagger-Sørensen Fonden.

Indsamling af personoplysninger

Bagger-Sørensen Fonden kan indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Når din virksomhed eller den virksomhed, du arbejder ved, indgår en aftale med Bagger-Sørensen Fonden
 • Når du har vist interesse for Bagger-Sørensen Fonden, fx ved at give os dit visitkort
 • Når du samarbejder og kommunikerer med Bagger-Sørensen Fonden

Typer af personoplysninger

Bagger-Sørensen Fonden kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og tilsvarende kontaktoplysninger
 • Organisatoriske oplysninger som fx virksomhedens navn og adresse, stillingsbetegnelse, beskæftigelsesområde, primært arbejdssted og -land
 • Kontraktuelle oplysninger som fx ordrer, fakturaer, kontrakter og andre aftaler mellem din virksomhed (eller din arbejdsgiver) og Bagger-Sørensen Fonden, som måtte indeholde fx dine kontaktoplysninger
 • Finansielle oplysninger, som fx betalingsbetingelser og bankoplysninger (hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed)

Sådanne informationer kan vi modtage direkte fra dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance med dig) eller fra en tredjepart som fx din arbejdsgiver.

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Generel planlægning, opfyldelse og administration af samarbejder, herunder kontrakter
 • Administration som fx behandling af betalinger, regnskabsførelse og revision
 • Markedsføringskommunikation
 • Generel kommunikation
 • Statistik og analyse
 • Overholdelse af gældende lovgivning og forskrifter, fx opfyldelse af vores forpligtelser til at forhindre ulovlige aktiviteter
 • Håndtering af konflikter

Behandlingsgrundlag

Bagger-Sørensen Fonden behandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

 • Kontraktuelle forpligtelser: I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i fx at administrere den daglige drift i overensstemmelse med lovlige og fair forretningsmetoder, herunder planlægning, udførelse og administration af samarbejdet eller vores legitime interesse i fx at udføre statistikker, analyser, markedsføringsaktiviteter (hvor samtykke ikke er påkrævet) såvel som vores legitime interesse i at kommunikere med dig. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forhindre svindel eller fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Retlig forpligtelse: Behandlingen af dine personoplysninger vil i nogle tilfælde være nødvendig for overholdelsen af retlige forpligtelser, som fx vores forpligtelse til at forebygge ulovlige aktiviteter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 2 år fra samarbejdets ophør. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

8. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Bagger-Sørensen Fonden leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, mailudbydere og leverandører af markedsføring. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstole
 • Offentlige myndigheder
 • Potentielle købere
 • Koncernforbundne selskaber

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

9. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag

10. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Bagger-Sørensen Fonden
Adresse: Tabletvej 1, 7100 Vejle

E-mail: info@baggersorensenfonden.dk

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet: 

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

11. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på www.baggersorensenfonden.dk . Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.

Disclaimer

Ved brug af webstedet accepterer du nedenstående vilkår og betingelser og er indforstået med vores privacy policy. Såfremt du ikke kan acceptere disse, skal du ikke benytte webstedet.
Dette websted er ejet og drevet af Bagger Sørensen Fonden. Bagger Sørensen Fonden er en dansk virksomhed underlagt dansk lovgivning.
Formålet med dette websted er at give en generel introduktion til Bagger Sørensen Fonden.

Vilkår og betingelser

Ophavsret

Alt materiale på dette websted er beskyttet af ophavsret, medmindre andet tydeligt er angivet. Du må derfor ikke kopiere, distribuere, genskabe, genudgive, ændre, videresende, sælge eller på anden måde kommunikere nogen del af dette materiale, herunder tekst, billeder, lyde og video, til offentligt eller kommercielt formål uden skriftligt samtykke fra Bagger Sørensen Fonden. Du må kun hente materiale fra dette websted til personligt og ikke-kommercielt formål.

Varemærker

Mærker og logoer vist på dette websted er varemærker tilhørende Bagger Sørensen Fonden eller andre. Intet på dette websted skal opfattes som en licens eller tilladelse, hverken stiltiende eller på anden vis, til at kunne bruge varemærker vist på dette websted uden skriftlig tilladelse fra Bagger Sørensen Fonden eller andre, som måtte eje disse varemærker.

Indholdet af dette websted

Bagger Sørensen Fonden tilstræber, at oplysningerne på webstedet er præcise og korrekte. Bagger Sørensen Fonden tager dog ikke ansvaret for fejl, unøjagtigheder eller mangler. Indholdet af dette websted er stillet til rådighed for dig, som det er og forefindes uden nogen form for garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. Bagger Sørensen Fonden påtager sig ingen ansvar for nogen som helst skader hverken direkte, indirekte, hændelige, følgeskader eller andre skader fra dit brug af webstedet, herunder, men ikke begrænset til, skader, som skyldes virus på din computer eller andet udstyr. Brugen af informationer på dette websted er på egen risiko.

Oplysninger fra dig til dette websted

Alle oplysninger, herunder spørgsmål, kommentarer eller data du sender til webstedet betragtes som ikke-fortrolige og anses at tilhøre Bagger Sørensen Fonden. Dette betyder, at Bagger Sørensen Fonden er berettiget til at bruge disse oplysninger i egen interesse. Dette gælder dog ikke personlige oplysninger. Læs venligst privacy policy.

Links

Bagger Sørensen Fonden er ikke ansvarlig for links på dette websted. Brugen af disse er på egen risiko. Når du placerer links på dette websted er det på egen risiko og uden Bagger Sørensen Fondens samtykke.

Opdatering af dette websted

Oplysningerne på dette websted må ændres eller fjernes på hvilket som helst tidspunkt uden forudgående meddelelse. Bagger Sørensen Fonden må også på et hvilket som helst tidspunkt ændre disse vilkår og betingelser. Du bør jævnligt besøge denne webside for at få opdateret de gældende vilkår.

Værneting og lovvalg

Disse vilkår og betingelser og alt på dette websted er underlagt dansk lovgivning, og alle sager i forbindelse hermed skal afgøres ved de danske domstole.